Kółko Rolnicze w Czańcu
Kółko rolnicze Czaniec
  Kółko rolnicze Czaniec
Oferta Kółka Rolniczego w Czańcu

Rozwiń ofertę wybierając odpowiednią zakładkę:

Usługi rolnicze

Uprawa (pługiem zagonowym dwu lub trzy skibowym, bronami ciężkimi, lekkimi, kultywatorem, glebogryzarką)

Siewu i sadzenia

Żniwne (kombajnem zbożowym), prasą kostkującą (zarówno słomę jak i siano)

Wykopywania (kopaczką elewatorową)

Nawożenia (rozsiewaczem nawozów)

Wapnowania

Załadunku, transportu i roztrząsania obornika

Koszenia łąk (kosiarką rotacyjną)

Opryskiwania (środkami ochrony roślin oraz środkami niszczącymi permanentnie)

Usługi transportowe

Transportowe przy użyciu przyczep rolniczych.

Usługi komunalne

Koszenia odłogów

Koszenia poboczy dróg

Opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu zawartości tychże zbiorników do stacji zlewczej oczyszczalni ścieków

Odpłużania śniegu z dróg, placów i parkingów

Likwidacji śliskości poprzez posypywanie materiałem uszorstniającym

Likwidacji śliskości metodą chemiczną

Usługi koparko-ładowarką

Świadczymy usługi w zakresie:

- prace ziemne

Kołko rolnicze - usługi koparko-ładowarką

- kopanie pod fundamenty

- kopanie stawów

- wykopy pod szamba

- załadunek materiałów sypkich

- niwelacja terenu

- przeładunek paletowy

- wyburzenia

- wykopy pod sieci

- zdejmowanie warstwy humusowej

- korytowanie dróg

Prace wykonywane nowoczesnym sprzętem przez wykwalifikowanego operatora z wieloletnim doświadczeniem.”Kółko Rolnicze w Czańcu, Czaniec ul. Zagłębocze 7, Tel: 338 109 108; 605 518 093. Zobacz pełne dane »
© 2015 Kółko Rolnicze w Czańcu, Projekt i wykonanie: FHU Jakimowicz / czaniec.pl